Вести | Математика 1

У прилогу се налазе резултати групе 4 писменог испита из Математике 1 у фебруарском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати групе 1 и групе 2 писменог испита из Математике 1 у фебруарском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати групе 3 писменог испита из Математике 1 у фебруарском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

Усмени испит из Математике 1 у фебруарском испитном року ће се одржати 22. фебруара.

Усмени испит из Математике 3 у фебруарском испитном року ће се одржати 23. фебруара.

Катедра за математику

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати групе 4 писменог испита из Математике 1 у јануарском испитном року, као и информације о увиду у радове.

ВИШЕ

© 2023 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду