Математички софтверски пакети

Студије
Основне академске студије (8. семестар)
Предавања
Раде Лазовић, Драган Ђорић
Вежбе
Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је упознавање са актуелним математичким софтверским пакетима и њиховом применом.

Теоријска настава

 1. Теоријска настава  
 2. Структура МАТЛАБ-а.
 3. Скаларне променљиве.
 4. Елементарне функције и изрази.
 5. Једнодимензионални низови.
 6. Дводимензионални низови.
 7. Употреба низова у МАТЛАБ-овим уграђеним функцијама.
 8. Скрипт датотеке.
 9. Функцијске датотеке.
 10. Релациони и логички оператори.
 11. Симболички објекти и симболички изрази.
 12. Дводимензионална графика.
 13. Тродимензионална графика.
 14. Програмирање у МАТЛАБ-у.
 15. Приказ софтверског пакета MATHEMATICA.
 16. Приказ софтверског пакета MAPLE.

Практична настава

 1. Имплементација нумеричких метода у програмском пакету МАТЛАБ или неком другом софтверском пакету.


Литература

 • A. Gilat, Uvod u MATLAB7 sa primerima, Mikro knjiga, 2005.
 • R. Maeder, Programming in Mathematica, Addison - Wesley, Reading, MA, 1996.
 • P. Stanimirovic, G. Milovanovic, Programski paket Mathematica i primene, Elektornski fakultet, Niš, 2002.
 • J. Penny, G. Lindfield, Numerical Methods Using MATLAB, Prentice Hall, 1995. 

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду