Увод у математичко програмирање

Студије
Основне академске студије (8. семестар)
Предавања
Оливера Михић, Небојша Николић
Вежбе
Небојша Николић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је упознавање студената са најважнијим моделима и методама математичког програмирања и овладавање оптимизационим софтверсим пакетима.

Теоријска настава

 1. Примери моделирања реалних проблема средствима математичког програмирања. 
 2. Линеарно програмирање. 
 3. Дискретна оптимизација.
 4. Безусловна оптимизација.
 5. Конвексно програмирање. 
 6. Неконвексно програмирање.
 7. Методе нелинеарног програмирања. 
 8. Унутрашње методе за линеарно програмирање. 
 9. Софтверски пакети за проблеме математичког програмирања. 

Практична настава

 1. Примена софтверских пакета на решавање одабраних проблема математичког програмирања. 


Литература

 • Злобец С., Петрић Ј.,  Нелинеарно програмирање, Научна књига, Београд, 1989.
 • Вујчић В., Ашић М., Миличић Н., Математичко програмирање, Савремена рачунска техника и њена примена, Књига 7, Математички институт, 1980.
 • Nash S., Sofer A., Linear and Nonlinear Programming, McGraw-Hill Companies, Inc., 1996
 • V. M. Tikhomirov, Stories about Maxima and Minima, American Mathematical Society, 1990.

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду