О Катедри

Ђуро Курепа

Оснивач Катедре за математику и кибернетику и утемељивач математичких предмета на Факултету организационих наука био је академик Ђуро Курепа, редовни професор Природно-математичког факултета у Београду, који је био и један од чланова матичне комисије именоване од стране Савета Универзитета у Београду са задатком да припреми отпочињање рада ФОН-а. Катедра за математику и кибернетику касније прераста у Катедру за математику, кибернетику и информационе системе, да би из ње крајем деведесетих, деобом, настале: 

  • Катедра за математику,
  • Катедра за информационе системе,
  • Катедра за информационе технологије,
  • Катедра за операциона истраживања и статистику,
  • Катедра за софтверско инжењерство и
  • Катедра за електронско пословање и управљање системима. 

У првим годинама постојања ФОН-а у извођењу и разради математичких предмета учествовали су многи угледни професори Универзитета у Београду, од којих посебно треба поменути академика Слободана Аљанчића, проф. др Момчила Ушћумлића, проф. др Милорада Бертолина, проф др Добрила Тошића, проф др Зорана Ивковића, као и тада младе сараднике академика Градимира Миловановића, проф. др Бошка Јовановића, проф. др Гојка Калајџића, проф др Жарка Мијајловића, проф др Шћепана Ушчумлића, проф др Зорана Шамија и проф. др Наду Миличић.

Средином седамдесетих година на ФОН долазе проф. др Слободан Дајовић и проф. др Павле Пејовић, који преузимају бригу о даљем развоју математичких дисциплина у оквиру факултета. Осим класичних математичких предмета који се изучавају на техничким факултетима, залагањем проф. др Павла Пејовића и проф. др Ђурице Јованова на ФОН-у се уводи нови предмет Нумеричка анализа. Крајем осамдесетих година, у оквиру посебног интерног пројекта, сви наставници и сарадници из математике заједно са колегама из области информационих система раде на оснивању новог предмета који добија назив Дискретне математичке структуре. У новије време, у циљу даљег развоја Катедре, сви њени чланови интензивно раде на развоју изборних предмета на основним, мастер и докторским студијама.

2002. године одлуком Савета ФОН-а основана је Лабораторија за математику са циљем ближег упознавања студената са садржајем и практичном применом математичких предмета. Лабораторија располаже рачунарском опремом и софтвером који омогућава израду семинарских и дипломских радова студената и пружа подршку својим члановима и студентима у научно-истраживачком раду.

Тренутни састав Катедре за математику и Лабораторије за математику чине наставници:

и сарадници:


Шеф Катедре: проф. др Небојша Николић
Заменик шефа Катедре: проф. др Милица Стојановић
Секретар Катедре: Данијел Алексић
Руководилац Лабораторије за математику: доц. др Душан Џамић

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду