Резултати теста из система нелинеарних једначина (Апроксимација функција)

Нумеричка анализа 30.05.2023. у 19:12

Резултати се налазе у прилогу. 


Прилози

© 2023 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду