Резултати теста из система нелинеарних једначина

Нумеричка анализа 15.05.2023. у 18:22

Резултати теста одржаног 10.5.2023. су у прилогу.


Прилози

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду