Нумеричка анализа - резултати теоријског теста одржаног 26.4.

Нумеричка анализа 02.05.2023. у 01:38

Резултати теста су у прилогу. 


Прилози

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду