Математика 2 - правила полагања

Математика 2

правила полагања у школској 2023/24. години

Испит се састоји из писменог и усменог дела испита који се организују у испитним роковима. Студент има право изласка на усмени испит након положеног писменог дела испита, до краја текуће школске године. Испит је положен ако је положен и писмени и усмени део испита. При томе, студент је положио писмени или усмени део испита ако на том делу испита добије најмање 25 од могућих 50 поена.

Да би полагао писмени или усмени испит у одређеном испитном року, студент мора да пријави испит преко Е-студент-а, а излазак на испит мора да потврди и пријавом на сајту Катедре за математику (два дана пре самог испита). Испит се организује по распореду полагања који се објављује на сајту Катедре (један дан пре испита).

Писмени испит се може полагати и преко два писмена колоквијума који се организују током колоквијумских недеља у летњем семестру (неопходна је само пријава преко Е - студента). Студент је положио писмени испит преко колоквијума ако на сваком колоквијуму добије најмање 10 (од могућих 25) поена и у збиру најмање 25 (од могућих 50) поена.

Усмени испит се полаже усменим одговарањем пред испитивачем, уз припрему концепта. Да би положио усмени део испита, студент мора да покаже задовољавајуће знање на добијена питања, као и на питања која му испитивач додатно постави. У случају изузетних околности, усмени испит може бити организован и у форми писменог теста (у том случају студенти ће бити благовремено обавештени путем сајта Катедре за математику).

Студент који има писмени испит положен преко колоквијума или у јунском или јулском испитном року, има право да у јунском или јулском испитном року (у једном од ова два рока) полаже само први део усменог испита. Уколико студент положи први део усменог испита, други део усменог испита може да полаже у наредним роковима, до краја текуће школске године. Приликом пријаве усменог испита на сајту Катедре, студент мора изабрати да ли полаже цео усмени испит или један од делова усменог испита (ако на то има право).

Студент може остварити до 5 поена за активност у настави, искључиво у оквиру своје групе за предавања. Ови поени се обрачунавају приликом закључивања оцене и не утичу на то да ли је студент положио писмени или усмени испит.

Евентуалне промене правила полагања биће објављене на сајту Катедре за математику.

 

Катедра за математику

 

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду