Математика 1 - испитна питања

У прилогу се налазе испитна питања за усмени део испита за школску 2023/24.


Прилози

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду