Математика 1 - испитна питања

У прилогу се налазе испитна питања за усмени део испита за школску 2022/23.


Прилози

© 2023 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду