Дискретне математичке структуре - правила полагања испита

Дискретне математичке структуре - правила полагања у 2021/22

Испит се састоји из писменог и усменог дела испита, који се организују у испитним роковима. На сваком од њих максималан број поена је 50. Право изласка на усмени део испита имају студенти који положе писмени, тј. на њему добију најмање 25 поена. 

Писмени испит се може полагати и преко два писмена колоквијума који се организују током колоквијумских недеља у летњем семестру. Сматра се да је писмени испит преко колоквијума положен ако студент на сваком од њих скупи најмање 10 (од могућих 25 поена) и у збиру најмање 25 (од могућих 50 поена).

 Усмени део испита је положен уколико студент скупи најмање 25 поена.

Студент који слуша предмет може остварити до 5 поена за активност у настави. Ови поени се обрачунавају при закључивању оцене и не могу се прикључити писменом или усменом делу испита.

Студент је положио испит ако је у текућој школској години положио писмени и усмени део испита.

НапоменаДетаљније информације о писменом и усменом делу испита студенти могу добити искључиво током наставе из одговарајућег предмета.

 

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду