Akademska zvanja

  • trenutno 2013

    Redovni profesor

    Fakultet organizacionih nauka

Lokacija Fakulteta organizacionih nauka